Seminarium
ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU
MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

12 czerwca 2018, Gdynia

AGENDA


8.00 - 9.00 Rejestracja i powitalna kawa
9.00 - 9.15 OTWARCIE SEMINARIUM
  Mariusz Witoński, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW)
Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)
9.15 - 10.45 SESJA 1 - PROGRAMOWANIE ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
I PRZEMYSŁU ENERGETYKI MORSKIEJ W POLSCE 
 

Moderator: Janusz Gajowiecki, PSEW
Prezentacje wprowadzające:

 • Zbigniew Gryglas – Kluczowe elementy Narodowego Programu Rozwoju MEW
 • Janusz Gajowiecki , PSEW – Udział spółek Skarbu Państwa w łańcuchu dostaw

Uczestnicy dyskusji:

 • Zbigniew Gryglas – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. MEW
 • Maciej Szambelańczyk – Ekspert prawny Parlamentarnego Zespołu ds. MEW
 • Jacek Kopczyński - MARS Shipyards&Offshore
 • Robert Grzegorowski – PGE EO
 • Paweł Vogtt – PKN ORLEN
 • Michał Jerzy Kołodziejczyk - Equinor
10.45 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 13.00 SESJA 2 - POTENCJAŁ ŁAŃCUCHA DOSTAW I RYNKU PRACY
W SEKTORZE MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

 

 

Moderator: Mariusz Witoński, PTMEW

Prezentacje wprowadzające:

 • ANTAL – Badania rynku pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej
 • Paweł Mawduk - GSG Towers & Konsorcjum ds. morskiej stacji trafo
 • Andrzej Czech – Energomontaż-Północ Gdynia
 • Andrzej Rodziewicz - MARS Shipyards&Offshore
 • Maciej Lisowski - CRIST
 • Michał Śmigielski – Morska Agencja Gdynia
 • Beata Szymanowska - Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Uczestnicy dyskusji:

 • Adam Krzemiński - GSG Towers
 • Andrzej Czech – Energomontaż-Północ Gdynia
 • Andrzej Rodziewicz - MARS Shipyards&Offshore
 • Maciej Lisowski - CRIST
 • Michał Śmigielski – Morska Agencja Gdynia
 • Beata Szymanowska - Zarząd Morskiego Portu Gdynia
13.00 - 14.00 Lunch & networking
14.00 - 18.00 WIZYTA STUDIALNA (część zamknięta)
  Po zakończeniu seminarium o godz. 14.00 przedstawiciele Zespołu Parlamentarnego złożą
krótką wizytę w Energomontażu-Północ Gdynia, a następnie z pokładu statku zapoznają się
z zagospodarowaniem terenów stoczniowych oraz Portu Gdynia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

ORGANIZATORZY


 

PARTNER


 

PATRONI


 

PATRONI MEDIALNI